Om Polar Kraft-Fondet

Om Polar Kraft-Fondet

Polar Kraft-fondet deler ut 50 000,- kroner hver måned fordelt på hvert av våre lokalområder Lofoten, Vesterålen, Ofoten, Salten og Bodø.

Det vil si at om ditt lag eller forening trenger støtte til et innkjøp eller prosjekt, kan du søke om kr 10.000,- hos ditt lokale Polar Kraft-kontor.

Søk om midler til nye korkapper, høytaleranlegg til grendehuset, kaffetraktere til skolekorpset, eller tusen smo go store andre ting som kan være med på å hjelpe ditt lag/forening og dine ildsjeler videre.

Aktuelt

Polar Kraft fondet

Gjennom fondet har Polar Kraft i mange år bidratt med en rekke støtte- og sponsortiltak til kultur og idrett i Nord Norge.

Alle saker

Søk støtte fra Polar Kraft-fondet

Hvem kan søke?

Det er bare enheter som driver virksomhet på lokalt eller regionalt plan som kan delta i Polar Kraft-fondet, og som samtidig er registrert i Frivillighetsregisteret.

Foreninger som er paraplyorganisasjoner for lokale lag eller enheter som har aktivitet i hele landet kan derfor ikke delta.

I tillegg må den virksomheten som skal drives være av en bestemt art. Avgrensningene er for det meste, men ikke utelukkende, basert på den kategorisering som registreres i Frivillighetsregisteret. Les mer

Last ned dokument

Søknadskriterer

Laget/foreningen godtar at Polar Kraft-fondet med tilskudd på 10 000 kr utbetales mot at:

  • Det sendes et høyoppløselig bilde av lagets/foreningens leder/kontaktperson og et annet bildet som viser laget/foreningens virke
  • Tildelingen kan benyttes av Polar Kraft i forbindelse med markedsføring inkl. bilde og tekst.
  • Polar Kraft gis tillatelse til å lage en Facebook oppdatering som laget/foreningen deretter poster på sin Facebook side (dersom de har en slik). Evt kontaktpersonen poster på sin Facebookside.
Powered by FUNN