Flytende pris
Polar Spot Bedrift

Å kjøpe markedskraft kan sammenlignes med å ha flytende rente på et banklån. Prisen varierer i takt med prisutviklingen i markedet gjennom avtaleperioden. Den fastsettes etterskuddsvis hver måned og beregnes på grunnlag av innkjøpspris* i spotmarkedet der du bor. I tillegg kommer et avtalt påslag som skal dekke vår administrasjon og fortjeneste.

*Innkjøpspris er inklusive lovpålagt elsertifikatordning.

BestillingBedrift

Bedriftsstrøm Polar Spot Bedrift Polar Fast Bedrift Porteføljeforvaltning Idrettstrøm Bedrift NESO Strøm Bedrift BBL Strøm Bedrift
Lukk
Powered by FUNN