Fast pris
Polar Fast 1 år

En fast kraftpris innebærer at du vil betale samme pris i hele avtaleperioden. Den største fordelen med fast pris er at du er upåvirket når prisene stiger.

Velg vår mest populære fastprisavtale og sikre deg forutsigbarhet det neste året. Deretter kan du gjøre nye vurderinger.

Prisene er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. Se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for nærmere informasjon.

BestillingPrivat

Polar Bolig Polar Fast 1 år Polar Fast 3 år Polar Spot Lavpris Polar Spot Medlemsstrøm Idrettsstrøm Polar Spot Mobil
Lukk
Powered by FUNN