Flytende pris
Polar Spot Mobil

For å bestille Polar Spot Mobil må du

  • ha en smarttelefon (iPhone eller Android)
  • installere mobilappen MinStrøm
  • gjennomføre bestilling fra mobilappen MinStrøm

Påslaget inkluderer elsertifikat-kostnad. Du betaler dermed samme pris som vi kjøper strømmen inn for.

Les mer om MinStrøm og installer her: 

Polar Spot Mobil

  • har ingen binding
  • kan kun bestilles av privatkunder gjennom mobilappen MinStrøm
  • faktureres månedlig og etterskuddsvis basert på reelt forbruk
  • Produktet forutsetter bruk av e-postfaktura/eFaktura og avtalegiro. E-postfaktura sendes som e-post direkte til din e-postadresse. eFaktura oppretter du i din nettbank.
  • ved manglende avtalegiro vil det påløpe et behandlingsgebyr iht. gjeldende satser

BestillingPrivat

Polar Bolig Polar Fast 1 år Polar Fast 3 år Polar Spot Lavpris Polar Spot Medlemsstrøm Idrettsstrøm Polar Spot Mobil
Lukk
Powered by FUNN