Flytende pris
Polar Spot

Du betaler spotpris pluss et lite påslag per kWh. I tillegg kommer kun et månedlig fastbeløp. Enkelt og greit! 

Ved å velge Polar Spot får du til enhver tid en markedsriktig pris, og du trenger ikke bekymre deg om leverandøren tar en høyere fortjeneste enn avtalt!

Polar Spot har ingen binding.

Det spesifiserte påslaget er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. Se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for nærmere informasjon.

Tilbudet gjelder kun for privatkunder.

BestillingPrivat

Polar Bolig Polar Fast 1 år Polar Fast 3 år Polar Spot Lavpris Polar Spot Medlemsstrøm Idrettsstrøm Polar Spot Mobil
Lukk
Powered by FUNN